Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023 klo 18:07 - 19:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
77   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
78   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
79   Päätökset ja kirjelmät
80   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
81   Valtuuston kokouksen päätöksen laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
82   Valitus Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksestä 16.1.2023 § 18
83 Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen
84   Mieliteko-ohjelma
85 Yhteistyösopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
86   Lausunto NRC Group Finland Oy:n melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta
87   Lausunto Fortum Power & Heat Oyj:n Kajaanin Katajamäen tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
88 Lausunto Tielammen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
89   Koirakosken seudun kyläyhdistys ry:n energiatukihakemus
90   Sonkakosken Nuorisoseura ry:n energiatukihakemus
91   Paisuan kyläseura ry:n energiatukihakemus
92   Täyttölupa koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseksi
93   Koulusihteerin toimen täyttäminen
94   Kesäajan viriketoiminnan järjestäminen 1.-2. luokkalaisille
95   Kunnantalon pitäminen suljettuna 19.5.2023 ja 10.7.-23.7.2023
96   Talouden toteumaraportti 31.3.2023
97   Erääntyneet saatavat 11.4.2023
98   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Huusko Senja Teemu Laakkosen varajäsen
Hynynen Veli jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Kärkkäinen Ilpo kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Luukkonen Hannele kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo kunnanjohtaja, esittelijä
Kainulainen Anni pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi
Alkaen 28.04.2023