Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023 klo 17:00 - 21:16 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
204   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
205   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
206   Päätökset ja kirjelmät
207   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
208   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
209   Kunnanhallituksen selvitys vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
210   Sonkajärven kunnan liittyminen Hanselin Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024-2027 (2028) II -yhteishankintaan
211 ESR työllisyyshankkeeseen osallistuminen
212   Vakuuden asettaminen ympäristökeskukselle maankaatopaikan jälkihoidon varmistamiseksi
213   Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023
214 Lausunto Ylä-Savon ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksesta 2024
215 Lausunto Pohjois-Savon liiton talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024-2026
216 Lausunto Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä 2024-2027
217   Servica Oy:n osakaskokous 26.10.2023
218 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen AVI:n päätöksestä tehtyihin valituksiin/ Sonkajärven keskivedenkorkeuden nostaminen rakentamalla pohjapato sen lasku-uomaan ja käyttöoikeus
219   Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen AVI:n 29.6.2023 päätöksestä tehtyihin valituksiin/Sivukivialueen KL1 ympäristö- ja vesitalouslupa, Sotkamo, Terrafame Oy
220   Kuntalaisaloite koskien Honkamäki-Viidankangas tuulivoimahankkeen keskeyttämistä
221   Kannanotto/esitys koskien Sonkajärven kunnan Metsärinteen tuulivoimahanketta
222   Kurvilanmäen tuulivoimapuisto/Kaavakonsultin hyväksyminen
223   Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotuksesta
224 Lausunto, YK1 Iisalmen strateginen yleiskaavaehdotus
225   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaaleja 2024 varten
226   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaaleissa 2024
227   Presidentinvaalien 2024 ulkomainonta
228   Erääntyneet saatavat 3.10.2023
229   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kärkkäinen Ilpo puheenjohtaja
Heiskanen Laura varapuheenjohtaja
Julkunen Asko jäsen
Luukkonen Eino jäsen
Rönkkö Pirjo jäsen
Tommila Riitta jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Savolainen Lassi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kainulainen Helena kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo kunnanjohtaja, esittelijä
Kurtelius Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi
Alkaen 13.10.2023