Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024 klo 18:27 - 20:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
28   Päätökset ja kirjelmät
29   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
30   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
31   Lisätalousarvioesitys 2024/Sonkajärven koulukeskuksen salin paljeoven muutos ja salin ikkunoiden uusiminen
32   Lisätalousarvioesitys 2024/hulevesiviemäröinnin käyttötalous ja investoinnit
33 Sonkajärven torialueen yleissuunnitelma
34 Sonkajärven kunnan osallistuminen TÄSMÄT-työllisyyshankkeeseen
35   Harkinnanvaraisen avustuksen (kesätyöllistämistuen) myöntäminen nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2024
36   Nuorten työllistämistuki vuonna 2024, nuori yrittäjä
37   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja 2024 varten
38   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat europarlamenttivaaleissa 2024
39   Europarlamenttivaalien 2024 ulkomainonta
40   Valtuustoaloitteet vuonna 2023
41   Kuntalaisaloitteet vuonna 2023
42   Kuntalaisaloite kunnanjohtajan viran lakkauttamisesta
43   Myllykankaan tuulivoimapuistohanke/ Kaavakonsultin hyväksyminen/ Projektipäällikön vaihtuminen
44   Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaihe, ehdotusvaiheen viranomaiskuuleminen/ Lausunto kaavaehdotuksesta
45 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteensovittaminen
46   Adven Oy:n kaukolämmön hinnan korotusilmoitus/ Adven Oy:n vastine reklamaatioon
47   Perusopetuksen rehtorin viran täyttölupa
48   Erääntyneet saatavat 12.2.2024
49   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kärkkäinen Ilpo puheenjohtaja
Julkunen Asko jäsen
Luukkonen Eino jäsen
Niskanen Tiina Pirjo Rönkön varajäsen
Tommila Riitta jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Savolainen Lassi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kainulainen Helena kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo kunnanjohtaja, esittelijä
Kurtelius Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi
Alkaen 23.02.2024