Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 29


 

Täyttölupa koulunkäynninohjaajan toimen täyttämiseksi

 

Sivistyslautakunta 18.04.2023 § 29  

126/01.01.01.00/2023 

 

Valmistelija: sivistystoimen esimies

 

Perusopetuslain (PoL 1998/628 ) 31 §:n mukaan vammaisella ja muuta
erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, sekä Pol 39 §:n mukainen kuntoutus-, ohjaus- ja muut tukipalvelut. Lisäksi oppilaalle tulee järjestää tarvittavaa erityisen, tehostetun tai yleisen tason tukea. Koulunkäynninohjaajan työn tarkoituksena on tukea oppilaan toimintakykyä sekä edistää oppimista ja muita koulunkäynnille asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itseohjautuvuus ja omatoimisuus korostuvat, ja oppimisen esteet madaltuvat. Koulunkäynninohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä opettajan kanssa ja osana moniammatillista tiimiä. Lisäksi koulunkäynninohjaajat työskentelevät aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

 

Sonkajärven kunnan yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä kuusi koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Osa heistä toimii henkilökohtaisina ohjaajina niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta, tukea ja valvontaa koko ajan. Osa ohjaajista työskentelee osa-aikaisena. Valtion erityisavustuksilla on palkattu koulunkäynninohjaajia määräaikaisesti lukuvuodeksi kerrallaan.

 

Yksi nykyisistä koulunkäynninohjaajista eläköityy kevätlukukauden aikana. Eläköitymisiä tapahtuu lisää loppuvuoden aikana.

 

Oppilaiden erimuotoisen tuen tarve ja opiskelussa ilmenevät haasteet ovat kasvaneet, ja yhä useampi oppilas tarvitsee tukea kasvun, oppimisen ja käyttäytymisen säätelyn kanssa tai terveysturvallisuuden vuoksi. Lisäksi henkilökohtaisen ohjaajan tarpeen oppilas tarvitsee henkilökohtaisen ohjaajan. Koulunkäyntiohjaajaresurssilla järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ajalla 6.45-17.00.

 

Päätösesitys Sivistystoimen esimies:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassaolevalle koulunkäynninohjaajan toimelle 1.8.2023 alkaen. Talousarvioon on varattu määräraha.

 

Päätös Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________