<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Kunnantalon pitäminen suljettuna 27.12-29.12.2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Vastaselitys Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksestä 14.12.2022 § 38 Varkauden kaupungin tekemään valitukseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Vastaselitys Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksistä 14.12.2022 § 38 ja 39 Etelä-Savon hyvinvointialueen tekemään tehtyyn valitukseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Smartum-etu]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan välinen yhdyspintasopimus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Myllykankaan tuulivoimapuisto/YIT Energy Oy]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Hallintosäännön päivittäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Varhaiskasvatusvastaavan nimikemuutos]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Talousarviomuutokset 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Talousarviomuutos 2023/tekninen lautakunta investointien muutokset 2023, valtuustotaso]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Talousarviomuutos 2023/tekninen lautakunta investointien muutokset 2023, lautakuntataso]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Päätökset ja kirjelmät]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Päätökset ja kirjelmät]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Lukuvuoden 2024-2025 koulutyöpäivät]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Sonkajärvi Soi ry:n avustushakemus]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Vuoden 2023 kulttuuripalkinnon myöntäminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Tapahtuma-avustus Vänninmäen nuorisoseuran 2023 joulujuhlaan]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Tapahtuma-avustus Sonkajärven rukoushuoneyhdistys r.y:n lastentapahtumaan]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Sonkajärven Vuoden liikuttajan valinta 2023]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]>