<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Päätökset ja kirjelmät]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Salassa pidettävä asia (Julkl § 24, kohta 25)]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Kulttuuritoimen kohdeavustukset 2024]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Pekka Johannes Ruotsalaisen perintövarojen käyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Sopimus kunnan ja Pohjois-Savon Liikunnan Perheille -hankkeen yhteistyöstä]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 28.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Erääntyneet saatavat 20.5.2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Eron myöntäminen Soile Niskaselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Kannanotto valtioneuvostolle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä aloite Pohjois-Savon hyvinvointialueelle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Hyvinvointikertomus 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Sonkajärven Palvelutaloyhdistys ry:n myyntitarjous Sonkapirtistä / Vuokraoikeuden lunastussopimuksen hyväksyminen / Avustuksen myöntäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Lausunto ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Siivoustyönohjaajan toimen täyttölupa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Honkamäki-Viidankangas tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Kaavoitussopimus/Honkamäen tuulivoimapuisto (Solarwind Finland Oy)]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön Luotosenmonttu 762-415-1-95 kaupassa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Kiinteistöjen osto A. Ahlström Kiinteistöt Oy:ltä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Ylä-Savon Vesi Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Maanvuokrasopimus/Jalkomäen vedenottamo, Ylä-Savon Vesi Oy]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Sonkajärven kunnan antolaina Sonkakoti Oy:lle]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Päätökset ja kirjelmät]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 22.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 22.05.2024 / Vanhus- ja vammaisneuvoston esitys Viertotielle ja huomiot talvikunnossapidosta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 22.05.2024 / Ylä-Savon Vesi Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen]]>