Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.08.2021 klo 18:00 - 21:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
153   Päätökset ja kirjelmät
154   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
155 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
156   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
157   Valtuuston vaalilautakunnan vaali suhteellisten vaalien toimittamista varten toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
158   Kokouskutsun toimittaminen kunnanhallituksen kokouksiin, esityslistojen julkaiseminen ja pöytäkirjojen nähtävilläpito toimikaudella 1.8.2021-31.5.2023
159   Toimielimien esimiesten sijaisten ja kunnanhallituksen tulosalueiden esimiesten sijaisten määrääminen
160   Esitys Sonkajärven kunnan jäseniksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitukseen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
161   Esitys Sonkajärven kunnan jäseniksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen jaostoon toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
162   Esitys Sonkajärven kunnan jäseneksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
163   Esitys Sonkajärven kunnan jäseniksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
164   Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
165   Edustajien valinta yhtiökokouksiin ja yhdistysten kokouksiin toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
166   Jäsenen nimeäminen Sonkajärven tuote- ja yrityskehitysrahaston hallitukseen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
167   Työnantajan edustajien nimeäminen erilaisiin virka- ja työehtosopimusten vaatimiin neuvotteluihin toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
168   Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
169   Kaavoitustoimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
170   Kunniamerkkitoimikunta
171   Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen kylä- ja yhdistysparlamenttiin toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
172   Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
173   Edustajan nimeäminen Päiväkeskus Pysäkki ry:n asiantuntijaryhmään toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
174   Ylä-Savon seutusopimuksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
175   Edustajan nimeäminen kuntapäiville/Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit
176   Sonkajärven kunnan 100-vuotisjuhlatoimikunnan perustaminen
177 Välitilinpäätös 2021
178   Sisäisen valvonnan raportti 6/2021
179   Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen
180   Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
181   Liikuntatilojen maksuttomat vuorot vanhus- ja vammaisjärjestöille
182   Palkkasihteerin toimen täyttäminen
183   Palvelusihteerin toimen täyttäminen
184   Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024
185   Poikkeamishakemus, 762-415-46-0
186   Vesihuoltoavustushakemus
187   Hakemus Sonkajärven kunnalle Luomasen pohjapadon hankkeeseen osallistumisesta
188   Lausunto Ylä-Savon maaseutupalvelujen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022
189   Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta 2022-2024
190   Lausunto Terrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, diaarinumero KAIELY/482/2018
191   Lausunto Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntämisen ja kaivospiirin laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, diaarinumero KAIELY/160/2020
192   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle (diaarinumero 20249/2021) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien akkukemikaalitehtaan ympäristölupaa, Sotkamo
193   Erääntyneet saatavat 23.8.2021

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Hynynen Veli jäsen
Laakkonen Teemu jäsen
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Niskanen Tiina jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Hannele valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 3.9.2021.