Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021 klo 18:00 - 20:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
196   Päätökset ja kirjelmät
197   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
198 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
199   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
200 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2022 palvelusopimusluonnoksesta
201 Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma
202   Seudullinen ilmastokoordinaattorihanke
203   Päätoimisen tuntiopettajan viran täyttölupa
204   Kiinteistönhoitajan toimen täyttölupa
205 Palvelusihteerin toimen täyttäminen
206   Kunnansihteerin virkanimikkeen muuttaminen talous- ja hallintojohtajan viraksi
207   Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
208   Edustajan nimeäminen Ylä-Savon seudulliseen romanityöryhmään
209 Kuntien välinen yhteistyösopimus pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa vuonna 2022
210   Osallistuminen Tulevaisuuden SOTE-keskus -ohjelman hankevalmisteluun Pohjois-Savossa/ Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020-2023 jatkovalmisteluun
211   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen, diaarinumero 21466/2021
212   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle (diaarinumero 20976/2021) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehtyyn valitukseen, Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 laajentaminen, Sotkamo
213   Lausunto YVA-tarveharkintapyyntöön liittyen: Likapyöreen tuulivoimahanke (Sonkajärvi)
214 Lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 luonnoksesta sekä maakuntaohjelma SOVA-arvion luonnoksesta
215 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen vireilletulo Joroisissa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
216   Vetoomus poliisin resurssien turvaamiseksi
217 Valtuustoaloite koskien katuvalaistusta välille Kaijanmäentie-Heinämäen rinne
218   Erääntyneet saatavat 20.9.2021

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Hynynen Veli jäsen
Laakkonen Teemu jäsen
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Niskanen Tiina jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Hannele valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaisu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 1.10.2021.