Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021 klo 18:00 - 21:09 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
219 Lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista
220   Sonkajärven Puulaakson esiselvityksen tekijän valinta/Loppuraportti
221   Sonkajärven kunnan osakkuus kiinteistöyhtiössä
222   Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen
223   Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
224   Lausunto opetuksen järjestämisestä tehdyn kantelun johdosta
225   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen, diaarinumero 21466/2021/Täydennys lausuntoon
226 Kaavoitussopimus/YIT Suomi Oy (Myllykankaan tuulivoimapuisto)
227 Kaavoitussopimus/SolarWind Finland Oy (Likapyöreen tuulivoimahanke)
228 Esitys tuulivoimayleiskaavan laatimisesta Kurvilanmäen tuulipuistoon
229 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen hyväksyminen
230 Lausunto Luonnon virkistyskäytön strategiasta
231 Kunnanhallituksen selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
232   Palvelusihteerin toimen täyttäminen
233   Oikaisuvaatimus kunnanjohtajan 17.9.2021 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien tehtäväkohtaista palkkaa
234   Rakennusvalvontajaoston ja tiejaoston muuttaminen valvonta- ja tiejaostoksi
235   Sonkajärven kunnan maa-alueiden metsästysoikeuksien luovuttamisen periaatteet ja vuokraaminen
236   Sonkajärven päivähoidon ja tehostetun palveluasumisen ateriakuljetukset
237   Monitoimilaitteiden hankinta
238   Valtuustoaloite koskien katuvalaistusta välille Kaijanmäentie-Heinämäen rinne
239   Hyvinvointi- ja terveystyöryhmän nimeäminen toimikaudeksi 2021-2025
240   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleja 2022 varten
241   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat aluevaaleissa 2022
242   Aluevaalien 2022 ulkomainonta
243   Terveyskampushankkeen projektipäällikön tehtävien hoitaminen
244   Perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle
245   Edustajan nimeäminen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kuntakokoukseen 3.11.2021
246   Edustajan nimeäminen Vaalijalan kuntakokoukseen 28.10.2021
247   Saatavien poisto/Yleishallinto
248   Erääntyneet saatavat 18.10.2021
249 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
250   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
251   Päätökset ja kirjelmät

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Huusko Senja Teemu Laakkosen varajäsen
Hynynen Veli jäsen
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Niskanen Tiina jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Hannele valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 28.10.2021.