Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022 klo 18:00 - 20:41 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Päätökset ja kirjelmät
26   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
27 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
28   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
29 Kuntastrategia 2022-2025
30   Lausunto/Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jatkotoimenpiteistä päättäminen
31   Sonkajärven kunnan historian kirjoittaminen
32   Elinvoimakoordinaattorin toimen täyttäminen
33   Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022 alkaen
34   Sonkajärven yhtenäiskoulun päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen 1.8.2022 alkaen
35   Sonkajärven yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-6 erityisluokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2022 alkaen
36   Sonkajärven yhtenäiskoulun päätoimisen tuntiopettajan (ruotsi) viran täyttäminen 1.8.2022 alkaen
37   Suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke
38   Kunnan edustajien nimeäminen Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumiin sekä kehitysryhmiin
39   Kannanotto nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä kunnissa
40 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2022-2025
41 Lausunto itsenäisen asumisen toimenpideohjelmasta 2022-2023
42   Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen
43 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
44   Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2.vaihe/ Lausunto kaavaluonnoksista ja niiden valmisteluaineistosta
45   Valtuustoaloite koskien julkisten hankintojen avulla töitä heikosti työllistyville
46   Kuntalaisaloite ikäihmisten liikkumisen parantamiseksi/Pyöräpotkurien hankinta
47   Kuntalaisaloitteet vuonna 2021
48   Valtuustoaloitteet vuonna 2021
49   Erääntyneet saatavat 11.2.2022
50   Edustajan nimeäminen jätehuollon alueelliseen yhteistyöryhmään

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Hynynen Veli jäsen
Laakkonen Teemu jäsen
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Niskanen Tiina jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Tornberg Katja esittelijä, vs. kunnanjohtaja
Kainulainen Anni pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 25.2.2022.