Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.06.2023 klo 18:00 - 20:22 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
137   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
138   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
139   Päätökset ja kirjelmät
140   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
141   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
142   Kokouskutsun toimittaminen kunnanhallituksen kokouksiin, esityslistojen julkaiseminen ja pöytäkirjojen nähtävilläpito toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025
143   Kunnanhallituksen edustajien valinta lautakuntiin toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
144   Edustajien valinta yhtiökokouksiin ja yhdistysten kokouksiin toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
145   Jäsenen nimeäminen Sonkajärven tuote- ja yrityskehitysrahaston hallitukseen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
146   Työnantajan edustajien nimeäminen erilaisiin virka- ja työehtosopimusten vaatimiin neuvotteluihin toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
147   Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
148   Kaavoitustoimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
149   Kunniamerkkitoimikunta 1.6.2023-31.5.2025
150   Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen kylä- ja yhdistysparlamenttiin toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
151   Edustajan nimeäminen Päiväkeskus Pysäkki ry:n asiantuntijaryhmään toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025
152 Teknisen johtajan viran täyttäminen
153 Koulusihteerin toimen täyttäminen
154   Lausunto neuvottelutyöryhmän esityksestä Pielaveden kunnan liittymisestä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimukseen 1.1.2024 alkaen
155   Ostolaskudatan avaaminen
156   Sopimus kunnan ja RRP Arjen ilo ja tuki -projektin yhteistyöstä
157   Sonkajärven kunnan ja Vieremän kunnan yhteistyösopimus työllisyyden kuntakokeilusta
158   Luotosenkankaan vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 2023
159   Matkusjoen vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus
160   Sonkakosken vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus
161   Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 kaavaehdotuksesta
162   Erääntyneet saatavat 19.6.2023
163   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kärkkäinen Ilpo puheenjohtaja
Heiskanen Laura varapuheenjohtaja
Jansa Laura Merja Tuovisen varajäsen
Julkunen Asko jäsen
Luukkonen Eino jäsen
Rönkkö Pirjo jäsen
Tommila Riitta jäsen
Savolainen Lassi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kainulainen Helena kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo kunnanjohtaja, esittelijä
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi
Alkaen 30.06.2023