Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023 klo 19:18 - 21:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
181   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
182   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
183   Päätökset ja kirjelmät
184   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
185   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
186 Kehyspäätös ja talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeet
187 Välitilinpäätös 2023
188 Ylä-Savon työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma
189 Työllisyysasiantuntijan viran täyttäminen
190   Teknisen johtajan viran vastaanottaminen
191   Sonkajärven Mielenterveyskerho ry:n hakemus lisämäärärahasta kohtaamispaikkatoiminnan järjestämiseen
192   Kuntalaisaloite koskien ateriakuljetuksia taajaman ulkopuolelle
193 Kaavoitussopimus/Honkamäen tuulivoimapuisto (Solarwind Finland Oy)
194   Rakennusjärjestyksen uudistaminen
195   Edustajan nimeäminen Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman seurantaryhmään
196 Lausunto Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiön uusista säännöistä
197   Lausunto maaseutuhallinnon yhteislautakunnan taloussuunnitelmasta 2024-2026
198   Lausunto Pappilansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 87/2013/1 lupamääräyksen 3 mukaisesta selvityksestä ja toistaiseksi voimassa olevan luvan muuttamisesta määräaikaiseksi, Sonkajärvi
199   Lausunto Honkamäki-Viidankangas -tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma)
200   Sonkakoti Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti
201   Erääntyneet saatavat 4.9.2023
202   Muut asiat
203   Eron myöntäminen Eino Luukkoselle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä

Osallistuja Tehtävä
Kärkkäinen Ilpo puheenjohtaja
Heiskanen Laura varapuheenjohtaja
Julkunen Asko jäsen
Luukkonen Eino jäsen
Rönkkö Pirjo jäsen
Tommila Riitta jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Savolainen Lassi kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kainulainen Helena kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo kunnanjohtaja, esittelijä
Kurtelius Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi
Alkaen 15.09.2023