Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2021 klo 18:00 - 20:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
67   Päätökset ja kirjelmät
68 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
69   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
70   Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
71   Talouden tasapainottamissuunnitelma
72   Sonkajärven Virastokeskus Oy:n vuokrasopimuksen purku
73   Omistajaohjauksellinen päätös: Sonkajärven Virastokeskus Oy:n fuusioiminen Sonkakoti Oy:öön
74   Esitys Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta
75   Kunnantalon pitäminen suljettuna 5.7.-25.7.2021
76   Välirahoituksen myöntäminen Voimistelu- ja Urheiluseura Pahka ry:lle/ Kuntoportaat-hanke
77   Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttölupa
78   Luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran täyttölupa
79   Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä
80   Lausunto Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta ja Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022 - 2027
81   Talouden toteuma 3/2021
82   Erääntyneet saatavat 19.4.2021
83   Vaalitoimikunnan varajäsenten valitseminen

Osallistuja Tehtävä
Partanen Ilpo puheenjohtaja
Huusko Senja jäsen
Hynynen Veli jäsen
Kainulainen Helena jäsen
Rissanen Matti jäsen
Savolainen Riitta jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Eino valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 30.4.2021.