Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 18:00 - 21:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
98   Päätökset ja kirjelmät
99   Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
100 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
101 Toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 valitut valtuutetut ja heidän varajäsenet
102   Valtuuston kokouksista ilmoittaminen toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025
103   Valtuuston vaalilautakunnan vaali suhteellisten vaalien toimittamista varten toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
104   Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
105   Kunnanhallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023
106   Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali vuosille 1.8.2021-31.5.2025
107   Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
108   Sivistyslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
109   Teknisen lautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
110   Sukevan aluelautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
111   Pohjois-Savon liiton edustajainkokouksen edustajien vaali
112   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
113   Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
114   Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
115   Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsenen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
116   Käräjäoikeuden lautamiehen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
117   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
118   Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
119   Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
120   Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
121   Ylä-Savon Musiikkiopiston johtokunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
122   Kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025
123   Tilintarkastajan raportointi
124 Talouden tasapainottamissuunnitelma
125   Sonkajärven Puulaakson esiselvityksen tekijän valinta
126   Aluesihteerin virkatehtävien hoitaminen/ Arkistonhoitajan virkanimikkeen muuttaminen aluesihteeri-arkistonhoitajan viraksi
127   Henkilöstöasioiden hoitaminen 1.9.2021 lähtien
128   Kunnansihteerin virkanimikkeen muuttaminen talous- ja hallintojohtajan viraksi
129   Työllisyyssihteerin virkanimikkeen muuttaminen työllisyyskoordinaattoriksi
130   Nuoriso- ja liikuntasihteerin toimen muuttaminen nuoriso- ja liikuntasihteerin viraksi
131 Henkilöstöohjelman täydentäminen/Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen
132   Kunnantalon aukioloaikojen muuttaminen
133 Sonkajärven kunnan hyvinvointiraportti 2020
134 Sonkajärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
135   Jamix-pilvipalvelun hankinta
136   Oppivelvollisuuslain edellyttämät muutokset hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen
137   Aittokosken vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus 2021
138   Sonkakosken vesiosuuskunnan vesihuoltoavustus ja myydyn veden hyvityshakemus Sonkakosken vesiosuuskunnalle
139 Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaava
140 Sonkajärven kunnan kaavoituskatsaus 2021
141 Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategialuonnoksesta vuosille 2022-2026
142   Lausunto Infrastone Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta
143   Lausunto Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta
144   Lausunto Fingrid Oyj:n Vaala-Joroinen 400+110 kV voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja YVA-menettelyn yhteydessä tehdyistä Natura-arvioinneista
145   Lausunto vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin Iisalmen kaupungin alueella
146   Erääntyneet saatavat 15.6.2021
147   Kummikunnanvaltuutettujen nimeäminen

Osallistuja Tehtävä
Partanen Ilpo puheenjohtaja
Huusko Senja jäsen
Hynynen Veli jäsen
Kainulainen Helena jäsen
Rissanen Matti jäsen
Savolainen Riitta jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Eino valtuuston varapuheenjohtaja
Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja
Tornberg Katja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 28.6.2021.