Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.04.2022 klo 18:00 - 20:29 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
74   Päätökset ja kirjelmät
75 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
76   Kunnanjohtajan virkavapaa
77   Kunnanjohtajan sijaisen nimeäminen
78   Sonkajärven Teollisuuskiinteistöt Oy:n osakeantiin osallistuminen
79 Sonkajärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
80   Lausunto valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023
81 Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030
82 Lausunto Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ luonnoksesta
83 Lausunto Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muuttamisesta
84 Lausunto Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen YVA-arviointiohjelmasta
85   Lausunto Jyrkänkosken kalatien esiselvityksestä
86 Aiesopimus Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2022-2026
87   Esitys Perheneuvoston perustamisesta
88   Aloite ilmastoystävälliseen rakentamiseen liittyvästä oppilaitosyhteistyössä tehtävästä hankkeesta
89   Valtuustoaloite/Sonkajärven luonto- ja tapahtumamatkailun kehittämishanke
90   Kunnantalon pitäminen suljettuna 11.7.-24.7.2022
91   Talouden toteuma 3/2022
92   Erääntyneet saatavat 14.4.2022
93   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Tommila Riitta puheenjohtaja
Luukkonen Eino varapuheenjohtaja
Huusko Senja Teemu Laakkosen varajäsen
Hynynen Veli jäsen
Niskanen Tiina jäsen
Savolainen Lassi jäsen
Tuovinen Merja jäsen
Kärkkäinen Ilpo valtuuston puheenjohtaja
Luukkonen Hannele valtuuston varapuheenjohtaja
Kainulainen Anni esittelijä, vs. kunnanjohtaja
Hyyryläinen Päivi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on julkaistu nähtäväksi kunnan internetsivuilla www.sonkajarvi.fi 29.4.2022.